Om


Karrierevejleder | Konfliktmægler 


Jeg hedder Jeppe Lindahl og jeg er uddannet konfliktmægler, mediator og karrierevejleder.


Da jeg begyndte på min diplomuddannelse i karrierevejledning så jeg  hvordan konflikt og vejledningensteorien smeltede sammen og det blev tydeligt, at mennekser i konflikt og mennesker på jobrejse, havde mange af de samme problemstillinger og udfordringer.


Begge parter kunne nyde gavn af værktøjer fra henholdsvis karriereteorien og konfliktteorien og det ville i praksis give en langt bedre vejledning og støtte. 

Det var præcis her, at jeg indså at jeg måtte specialicere mig indenfor dette felt, hvorfor jeg tog springet som selvstændig vejleder og mægler. 


Udover min egen virksomhed, er jeg tilknyttet Københavns Politi som konfliktmægler hvilket har kastet meget praktisk og teoretisk erfaring af sig. Jeg er også mægler i KFUM´s sociale arbejde, hvor jeg mægler i familier i konflikt og hvor der er børn med i mæglingerne. 

Jeg har tidligere arbejdet som seniorrådgiver for organisationer som Dansk Industri og Co-Industri, hvor jeg har været rådgiver indenfor uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Det gav et indgående kendskab til organisationers overenskomster, fonde og de konflikter der kommer på arbejdspladser i forbindelse med brancheskifte, opkvalificering, uddannelse og dårlig arbejdsmilijø.

Som karrierevejleder har jeg haft fornøjelsen af at arbejde en del med ledige, hvilket jeg synes er fantastisk spændende. Mange ledige er i konflikt med egne kompetencer, tidligere arbejdsgiver, dagpengesystemet og det er netop her at jeg oplever at jeg kan støtte deres jobsøgning og tilgang på en helt ny måde. Min store interesse for konflikter og karriere har givet inspiration til en bog, som handler om konflikter på arbejdspladsen. En bog der tager udgangspunkt i dagligdagens små og store konflikter og handler om vores egen rolle og lægger op til selvreflektion. 


Bogen får titlen “Min røde kollega” og udkommer i 2020.

Konflikt og

Karriere...

Konflikt og karriere rådgivning

Copyright 2020 © All Rights Reserved