Jeppe Lindahl - Konfliktmægler – Rådgiver - Underviser -

Forandring gennem dialog

Specialist i procesmægling

Procesmægling er en mæglingsform, der har fokus på forandring og udvikling. At være i proces betyder, at noget bevæger sig og det er kernen i procesmægling. Dialogen skal få os til at bevæge os, for når det sker, kommer forandringen ofte helt af sig selv.

Det jeg kan, er at skabe forandring gennem dialog og flytte mennesker i konflikt eller mistrivsel til et sundere ståsted i hverdagen.